4.

Modlím se,
abych nikdy nepochyboval
o svém vnitřním kapitánovi:
své duši.