41.

V časných ranních hodinách
vstupuji na cestu meditace
oduševnělými kroky
čistoty svého srdce.