46.

Má vysoká meditace
říká mému srdci:
„Kdo ti říká, můj drahý příteli,
že jsi vždy
žalostně uzavřený?
Není to pravda, není to pravda.“