Jaké jsou převládající kvality těla, vitálna a mysli?

Sri Chinmoy: Neosvícené fyzické rádo zůstává nečinné. Sama přirozenost fyzického je být neaktivní. Neosvícené vitálno je agresivní. Rádo ukazuje svou sílu. A neosvícená mysl pochybuje a podezřívá všechny a všechno.

Přijmeme-li duchovní život, tělo musí být aktivní. Dokonce i když nejprve běží špatným směrem, měl by zde být alespoň nějaký pohyb. Tělo musí být energické, ale ne neklidné. Jinak ačkoliv fyzické tělo nemusí spát dvacet čtyři hodin denně, bude tělesné vědomí spát. Aspirující tělo je aktivní a energické tělo. Pokud neaspirujeme, jsme v hlubokém spánku.

Vitálno se musí stát dynamickým namísto agresivního. Mělo by se snažit energizovat a inspirovat druhé, namísto toho, aby se snažilo ovládat a ničit ostatní. Mělo by říkat druhým: “Nemařte svůj drahocenný čas. Vstaňte a udělejte něco dobrého pro sebe a pro lidstvo.”

Jasná, čistá, božská mysl, mysl, která je osvícena světlem duše se stane rozlehlou. Bude říkat: “Nemohu být ničím svazována, nebudu nikoho podezřívat, nebudu nikoho snižovat. Naopak, rozšířím své vlastní vědomí a pomohu druhým rozšířit jejich vědomí.”

Vedeme-li duchovní život, získáme takovéto aktivní tělo, dynamické vitálno a osvícenou mysl. Jestliže nepřijmeme duchovní život, musíme se spokojit s tělem, které tvrdě spí, s vitálnem, které je agresivní a destruktivní a s myslí, která je omezená, a která chce pochybovat, kritizovat a podezřívat sebe a celý svět.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »