Psychoanalytici nám tvrdí, že pokud dokážeme vynést naše sexuální touhy na povrch a vyjádřit je, staneme se emocionálně dospělými. Ale duchovní učitelé říkají, že sexuální touha stojí na cestě vnitřního růstu. Kdo má pravdu?

Sri Chinmoy: Freud prohlásil, že sex je prakticky ve všech vztazích, počínaje vztahem novorozenec — matka. S tímto nesouhlasím. Freudovi se nepodařilo postřehnout sladkou čistotu a kvalitu sebedávání opravdové mateřské lásky. Ačkoliv Freud byl ve svém poli průkopníkem, jiní pokročili od jeho časů mnohem dále. Jeden z jeho kolegů, Carl Jung, nesouhlasil s Freudovým omezeným pohledem. Jung kladl větší důraz na vykvétání duše, na vnitřní květinu. Říkal, že v duši leží intuice, psyché a pohnutky nevědomí s jejím nahromaděným poznáním a zkušeností mnoha životů. Duše je zdrojem uzdravení a vnitřního růstu a je v přímém doteku s moudrostí Za.

Je bláhové snažit se redukovat všechny lidské a božské podněty na takzvaný sexuální pud. Když vstoupíme do duchovního života, samotná naše aspirace nás může živit a podporovat, přinášet do našeho života světlo vědomí. Potom na všechny zkušenosti reagujeme odlišně. Události života vědomě vidíme ve světle duše namísto toho, aby vypadaly jako problémy, které musíme řešit.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »