Někdy se cítím, jako dvě odporující si osoby. Mohl bys prosím vysvětlit tento pocit?

Sri Chinmoy: Každý jednotlivec má dvě bytosti: dožadující se vitálno a odevzdávající se srdce. Rozpor mezi těmito dvěma je ve vás denně přítomen. Na sklonku dne, pokud jste byli vědomí, budete vědět, kolikrát jste stranili srdci a kolikrát jste se postavili na stranu vitálna.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »