Je nějaký rozdíl, když při džapě člověk opakuje slovo rychle a pomalu?

Sri Chinmoy: Chceš-li mít mír mysli nebo nepomíjející čistotu, je lepší opakovat slovo velmi pomalu a dušeplně. Ale, abys vyhnal nečisté, nebožské myšlenky, je nejlepší opakovat slovo velmi rychle. K rychlému a dočasnému očištění mysli dělej džapu tak rychle, jak je to možné.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »