Je nějaký rozdíl, když při džapě člověk opakuje slovo rychle a pomalu?

Sri Chinmoy: Chceš-li mít mír mysli nebo nepomíjející čistotu, je lepší opakovat slovo velmi pomalu a dušeplně. Ale, abys vyhnal nečisté, nebožské myšlenky, je nejlepší opakovat slovo velmi rychle. K rychlému a dočasnému očištění mysli dělej džapu tak rychle, jak je to možné.