Můžeme získat čistotu tím, že do tebe vstoupíme?

Sri Chinmoy: To je nejjednodušší, nejúčinnější způsob. To je to, co žádám, aby dělali mí žáci, aby udělali. Jsem připraven být věčným sběračem smetí, jestliže jste připraveni vhodit do mne své nečistoty. Některé z dívek se obávají nebo stydí vhodit do mě své nečisté myšlenky, Uvádí je to do rozpaků, ale proč by mělo? Nejsem tělo, jsem duše. Jsem váš duchovní otec. Jsem ve styku s nekonečným oceánem vědomí. Vhodíte-li do mne své nečistoty, já je vhodím do nekonečného oceánu čistoty. Vhazujte své nečistoty do mne, a ne do druhých. Vaši duchovní bratři a sestry také trpí nečistotou. Jestliže nabídnete své nečisté myšlenky někomu, kdo už trpí svou vlastní nečistotou, zvětšujete jeho břemeno.

Nejlepším způsobem, jak dosáhnout čistoty je skrze upřímnou aspiraci a hlubokou meditaci. Ale nedokážete-li dobře meditovat, nemáte-li ohromnou aspiraci, musíte vědět, že je zde někdo, kdo je jako oceán, do něhož můžete vhodit všechny své nečistoty, aby byly pohlceny. Jestliže vhodíte dovnitř sebe, všechny vaše nečistoty budou smyty. Ale uchováváním svých nečistot uvnitř a jejich skrýváním si škodíte. Musíte cítit, že jste dítě. Když je dítě špinavé, neobává hlásit se ke své matce a otci. Ví, že je jejich láskou dobře chráněno. Přihlásit se ke svému otci a matce mu dává největší radost, protože ví, že je očistí. Ve smyslu stáří jste dospělí, ale v pojmech duchovnosti jste všichni děti. Prosím ciťte, že váš duchovní otec je před vámi.

Když žehnám některé z vás, lidí, vidím, jak se kolem ve vašich myslích potulují zlé myšlenky, ale vy se je snažíte skrývat. Myslíte si: “Ach, Guru nás chytí!”. Guru vás chytil předtím, než jste chytili sebe, ale Guru je bezmocný, protože vy mu nedáváte své nečistoty, vy si je prostě opatrujete ve své mysli. Když je do mě vhodíte, okamžitě je od vás odeberu.

Nikdy se mne neobávejte. Kdo se obává? Ten, kdo úmyslně udělal něco špatně. Jestliže neděláte vědomě nic špatně, proč byste se mne měli obávat? Jsem tyran? To si nemyslím. Nehubuji vám lidem bezdůvodně. Takže proč byste se mne měli obávat? Dítě se neobává svého otce. Jestliže máte nějakou zlou myšlenku, nebo jiný druh nečistoty, prostě ji vhoďte do mne a já jsem připraven ji přijmout. Neřeknu: “Proč znečišťujete mé vědomí?” Ne Já jen budu přijímat a přijímat a přijímat. Uvnitř mého těla, uvnitř mé mysli, uvnitř mého srdce, uvnitř mé duše prochází a hraje si Nekonečno.