Guru, je pro mě velmi obtížné mít víru sám v sebe. Rozvine se má víra, když zkusím žít duchovním životem?

Sri Chinmoy: Ano. Musíte vědět, že jste synem Boha, ne otrokem Boha. Pokud k Bohu dokážete přistupovat jako k Otci, můžete říci: „Můj Otec je bohatý. Můj Otec je veliký. Můj Otec je laskavý. Jistě mi dá část Své laskavosti, Své velikosti a Svého bohatství.“ Toto je spontánní pocit, který má dítě.

Jestliže cítíte, že Bůh je Pán a vy jste Jeho otrok, jak potom budete mít víru v sebe sama? Otrok okamžitě řekne: „Dnes je mým pánem. Zítra mě může vyhodit.“ Otrok si nemůže na bohatství svého pána činit nárok jako na své vlastní. Syn však ano. Malé dítě má sedm roků, ale je-li jeho otec velmi bohatý, uznávaný a vzdělaný, tak si je jisté, že získá tyto kvality od svého otce. A otec mu je rád dá. Ale pokud má člověk postoj otroka, bude si hned myslet: „Můj pán mě jen využívá, a tak nebudu moci jeho dobré kvality získat pro sebe.“

Chcete-li mít víru v sebe sama, musíte cítit, jaké spojení nebo vztah jste si vybudovali se svým vnitřním Pilotem. Pokud je to vztah Otce a dítěte, Matky a dítěte, milujícího a Milovaného, pokud to je vztah dvou nejdůvěrnějších, naprosto nejbližších přátel, tehdy můžete od Boha očekávat vše. Jestliže si však nedovedete vytvořit takovou sladkou jednotu mezi sebou a Bohem, jak si uchováte jakoukoli víru? Pokud si myslíte: „On je velmi vzdálený. On je Pán Nejvyšší a já jsem jen nepatrný tvor,“ pak zde nemůže být žádný pocit jednoty. Když na sebe pohlížíte jako na drobného mravence a na Boha jako na obrovitého slona, samozřejmě řeknete: „Ó, jak mohu mít nějakou sílu nebo schopnost? Jsem tak slabý a bezvýznamný.“ Budete-li však na Boha myslet jako na někoho, kdo je víc než dychtivý dát vám to, co má, budete cítit: „Síla, kterou Bůh má, je celá pro mě. Až přijde čas, nabídne mi ji.“ Jestliže jste si vytvořili takovýto pocit, jestliže cítíte, že váš Otec vám dá vše, co potřebujete, pak budete mít přirozeně stálou víru.

Máte-li sami v sebe víru, řeknete si: „Jsem Boží syn, tak jak mohu udělat něco nebožského? Jsem Jeho syn. Jak se mohu spřátelit s nevědomostí? Je to pod moji důstojnost.“ Takto se můžete dostat blíže ke své skutečné božskosti. A tak ve svém duchovním životě stále zkoušejte cítit svou jednotu s Bohem jako s něčím mimořádně sladkým, čistým a naplňujícím. Potom automaticky získáte víru. Budete-li cítit: „On je můj a já jsem Jeho,“ automaticky získáte nezměrnou víru sami v sebe.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dokonalost a překonávání.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 323rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dokonalost a překonávání, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »