Jak se mohu stát skutečně pokorným?

Sri Chinmoy: Skutečně pokorným se můžete stát jen objevením, cítěním a poznáním, co je skutečná pokora. Skutečná pokora je vědomé uvědomění si transcendentální a univerzální Skutečnosti. Pravá pokora je Boží nejvyšší Přirozenost projevená na zemi v lidstvu a pro lidstvo. Mezi všemi Božskými kvalitami nemá pokora srovnání.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dokonalost a překonávání.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 323rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dokonalost a překonávání, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »