Jak se mohu stát skutečně pokorným?

Sri Chinmoy: Skutečně pokorným se můžete stát jen objevením, cítěním a poznáním, co je skutečná pokora. Skutečná pokora je vědomé uvědomění si transcendentální a univerzální Skutečnosti. Pravá pokora je Boží nejvyšší Přirozenost projevená na zemi v lidstvu a pro lidstvo. Mezi všemi Božskými kvalitami nemá pokora srovnání.