Upřímnost a čistota

Jak můžeme začít rozvíjet upřímnost?

Sri Chinmoy: Opravdovou upřímnost můžeme zvětšit, začneme-li svou cestu s oduševnělou vděčností. Řekněme, že hledající přišel navštívit jedno setkání našeho Centra. Jeho rodiče s ním nepřišli, jeho příbuzní možná sledují televizi, jeho známí šli snad do baru nebo na koktejlový večírek. Mohl udělat to stejné, co udělala jeho rodina nebo známí, ale on udělal něco jiného. On přišel na duchovní setkání. Kdo ho inspiroval udělat to, co potřebuje? Někdo uvnitř něj. Kdyby byl odkázán jen sám na sebe, možná by jednal stejným způsobem jako jeho přátelé, příbuzní a známí. Ale on ví, že existuje vyšší Síla, která ho přivedla na toto místo k meditaci. Měl by přijít s vděčným srdcem, protože již něčeho dosáhl. Pokud přichází s vděčným srdcem, vytvořil si již nějakou upřímnost. Vděčnost je skutečnost a vždy ztělesňuje upřímnost. Takže upřímné srdce a vděčný život musí jít společně.