Jak se mohu stát upřímnější ve svém duchovním hledání?

Sri Chinmoy: Pokuste se prosím vzpomenout si na důsledky svého života neupřímnosti. Když jste zalhali a byli jste chyceni při činu, bylo vám přirozeně trapně, cítili jste se bídně. Cokoliv jste udělali v minulosti špatně, bude mít nepříznivé následky. Naopak, cokoliv jste udělali dobrého, božského, bude mít příznivé následky. Radost, kterou jste získali svou upřímností, se nedá s ničím srovnat. Opravdová upřímnost nám přináší nezměrnou Radost a Lásku od Absolutního Nejvyššího.

Musíme dát správnou důležitost upřímnosti. Svou upřímnost budeme schopni zvětšit pouze tehdy, když si budeme upřímnosti cenit a dávat jí důležitost.

Vidíme-li, že je někdo upřímný, můžeme říct: „Také mohu být upřímný.“ Ale je veliký rozdíl mezi tím, když řeknu „mohu“ a „stal jsem se.“ Ostatní dělají hodně věcí, o kterých si myslíme, že je můžeme dělat také. Cítíme, že je to jen o tom, zda dáme sami sobě šanci. Ale my musíme dokázat, že tyto věci můžeme udělat. V obyčejném neaspirujícím životě existuje mnoho, mnoho lidí, kteří jsou upřímní, dokonce i když se nezajímají o následování duchovního života. A tak cítíme, že když vedeme duchovní život, upřímnost je něco, co můžeme snadno dosáhnout, jen to neděláme.

Ale toto je chyba. Stát se upřímným je velice obtížné. Může to trvat roky, než se ve svém životě naučíme být upřímní. Náš cíl je realizace Boha, která je nám stále vzdálená. Musíme cítit, že dosažení úplné upřímnosti je velmi obtížné, stejně jako je obtížné realizovat Boha. Máme-li absolutní upřímnost k Boží Vůli, potom jsme na pokraji realizace Boha.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dokonalost a překonávání.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 323rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dokonalost a překonávání, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »