Jak někdo může na počátku rozeznat svou upřímnost? Jakou má jistotu, že je upřímný?

Sri Chinmoy: Vždy víme, zda jsme upřímní, nebo ne. Upřímnost není něco, co se musíme naučit — přichází z nitra. Když myšlenka nebo pocit vychází do popředí z nejvnitřnějších zákoutí našeho srdce, budeme určitě upřímní. Myšlenka ale velmi často přichází z mysli, která neustále popírá sama sebe. V jednom okamžiku si myslíme, že je tato myšlenka správná, ale vzápětí zjistíme, že je naprosto špatná.

Jestliže je naše uvědomění tak nejisté, nemůžeme na něm stavět. To, co v té chvíli děláme a říkáme, se stává zcela neupřímné. Jestliže se zaměříme na srdce, a ne na mysl, potom to, co vyjde do popředí, bude samou upřímností. V srdci je duše a co přijde z duše, nemůže být nic než záplava upřímnosti. A co víc, je to také záplava duchovnosti. Duše mluví prostřednictvím srdce nanejvýš mocně a přesvědčivě.

Budeme-li trávit víc času ve svém srdci než v mysli, určitě budeme vědět, co to upřímnost je. V srdci máme vnitřní nádobu, která je každý den naplněna Boží čistotou. V ní můžeme růst. Jak v ní naše existence poroste, uvidíme, že každý den sklízíme bohatou úrodu upřímnosti.