Jaký je rozdíl mezi čistotou a upřímností?

Sri Chinmoy: Upřímnost začíná v konečném a vstupuje do Nekonečného. Upřímnost je záležitost mysli. Začíná v mysli a potom se rozšiřuje do vitálna a do fyzického. Zatímco čistota je v srdci, ze srdce a pro srdce. Čistota ztělesňuje Boha, skutečnou Skutečnost. Čistota existuje věčně. Čistota vznikla v den, kdy Bůh stvořil svou Vizi. Vize Boha a čistota jdou společně. Nemůžeme je oddělit.

Upřímnost jsou dveře. Když však nemáte klíč, kterým je čistota, jak můžete dveře otevřít? Musíte přijít ke dveřím s upřímností. Potom klíčem-čistotou můžete dveře otevřít. Takže čistota je vším. Pokud neobjevíte čistotu, potom nehledě na to, jak jste upřímní, neuspějete. Upřímnost roste v čistotě. Upřímnost může být rozvíjena jako sval. Ale čistota a upřímnost musí jít nakonec společně.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dokonalost a překonávání.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 323rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dokonalost a překonávání, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »