Jaký je vztah mezi láskou a vděčností?

Sri Chinmoy: Jestliže je to skutečná láska, láska, která se rozšiřuje, pak je jejím zdrojem vděčnost. Vděčnost je tvůrčí síla, matka a otec lásky. Skutečná láska existuje právě ve vděčnosti. Láska se šíří, jen když je v ní vděčnost. Omezená láska nenabízí vděčnost. Omezená láska je okamžitě něčím spoutávána — neustálými tužbami či neustálými požadavky. Ale když se jedná o neomezenou lásku, neustálou lásku, vděčnost vychází do popředí. Taková láska se stává samou vděčností.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dokonalost a překonávání.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 323rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dokonalost a překonávání, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »