Jak si mohu uchovat mír, který cítím v Centru, když se vrátím domů?

Tento mír si můžete uchovat, pokud si budete představovat to místo a co jste zde cítili. Vaše duše si ho uchovává neustále, ale vaše mysl ho možná ztratí ve chvíli, kdy nastoupíte do svého auta. Jakmile přijdete na ulici, síly z ulice do vás mohou vstoupit a ukrást vám váš mír. Ale můžete-li si neustále představovat, co jste přijali, tehdy jste v bezpečí.

Představivost je předchůdce procesu tvoření. Bez představivosti nemůžeme udělat nic. Představivost není vše, ale s představivostí vždy začínáme. Nejprve si představujeme, že náš duchovní Mistr bude takový, nebo náš mír bude takový. Potom jdeme hluboko dovnitř a vidíme, že z představivosti získáváme inspiraci. Z inspirace získáváme aspiraci a z aspirace získáváme realizaci.

Jestliže doma každý den meditujete, potom pro vás bude velmi snadné uchovat si mír, který získáváte v Centru. Ale máte-li doma problémy nebo pokud pracujete nebo studujete na místě, kde je nemožné uchovat si mír, potom si prosím pokuste představit, co jste cítili tady. Nechejte svou mysl zaplnit představou míru, který si odtud přinášíte. Představivost samotná není odpovědí; pouze nám na úplném začátku pomáhá.

Další věc, kterou musíte dělat, je každý den bez výjimky meditovat. Nejlepší doba je brzy ráno předtím, než začne svítat. Každý den začněte s novým světlem, s novou nadějí. Každé ráno do nás vstupuje nový život, takže ranní meditace je nezbytná pro všechny, kteří by rádi následovali duchovní cestu.

Také pokud máte možnost setkávat se s duchovními lidmi, dokáží vám pomoci. Nebudete zamítat či nenávidět druhé, vůbec ne. Duchovní lidé necítí nenávist k lidstvu, ale musíte být opatrní. Musíte vědět, že vaše síla, vaše schopnost, je velmi omezená. Dokud je vaše schopnost velmi omezená, nemůžete se volně a nahodile stýkat s kýmkoliv. A tak, když opustíte toto místo, pokuste se stýkat s duchovními lidmi a pravidelně meditujte. Když máte dostatek vnitřní síly, potom neztratíte nic bez ohledu na to, co děláte. Cokoliv získáte odtud a cokoliv získáte ze své vlastní meditace, si budete moci uchovat. Ale nyní se vždy stýkejte s duchovními lidmi a pravidelně choďte do Centra. Dělejte prosím všechno, abyste uvnitř sebe dovolili míru, aby se vstřebal. Předtím, než se vstřebá, se může stát, že mír zmizí. Ale jakmile se vstřebá do duchovního systému, potom ho nikdy nemůžete ztratit.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dokonalost a překonávání.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 323rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dokonalost a překonávání, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »