Doporučujete používat nějakou speciální mantru?

Sri Chinmoy: Svým žákům doporučuji, aby hlavně meditovali, ale několika z nich jsem mantru dal. Každá mantra vede k určitému výsledku. Při používání mantry vzýváme určitý aspekt Boha nebo určitého kosmického boha, aby nám dal Mír, Světlo, Blaženost nebo něco jiného, co chceme nebo potřebujeme. Můžeme-li ale deset nebo patnáct minut dobře meditovat, poslouží nám to stejně, protože vstoupíme do nekonečného rozšíření Míru, Světla a Blaženosti, kde se naše duše může napít čehokoliv co potřebuje nebo chce.

Když aspiranti nemohou vstoupit do své nejhlubší meditace, protože je jejich mysl nepokojná, je to jejich příležitost použít mantru. 'Supreme', 'AUM' nebo 'Bůh' může před tím, než začne svou meditaci, opakovat několik minut každý. Mantra by se měla opakovat pomalu a nahlas.

Chcete-li ve svém duchovním životě rychlé výsledky, měli byste opakovat bez zaváhání mantru každý den alespoň půl hodiny: patnáct minut ráno a patnáct minut večer. Žádná mantra nemůže být silnější než matka všech manter, AUM.