Doporučujete používat nějakou speciální mantru?

Sri Chinmoy: Svým žákům doporučuji, aby hlavně meditovali, ale několika z nich jsem mantru dal. Každá mantra vede k určitému výsledku. Při používání mantry vzýváme určitý aspekt Boha nebo určitého kosmického boha, aby nám dal Mír, Světlo, Blaženost nebo něco jiného, co chceme nebo potřebujeme. Můžeme-li ale deset nebo patnáct minut dobře meditovat, poslouží nám to stejně, protože vstoupíme do nekonečného rozšíření Míru, Světla a Blaženosti, kde se naše duše může napít čehokoliv co potřebuje nebo chce.

Když aspiranti nemohou vstoupit do své nejhlubší meditace, protože je jejich mysl nepokojná, je to jejich příležitost použít mantru. 'Supreme', 'AUM' nebo 'Bůh' může před tím, než začne svou meditaci, opakovat několik minut každý. Mantra by se měla opakovat pomalu a nahlas.

Chcete-li ve svém duchovním životě rychlé výsledky, měli byste opakovat bez zaváhání mantru každý den alespoň půl hodiny: patnáct minut ráno a patnáct minut večer. Žádná mantra nemůže být silnější než matka všech manter, AUM.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Svět modlitby, svět mantry a svět džapy.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 167th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Svět modlitby, svět mantry a svět džapy, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »