Část II — Svět mantry

Můžete prosím promluvit o mantrách?

Sri Chinmoy: Mantra je sanskrtské slovo. V indické filosofii, duchovnosti a vnitřním životě hrají mantry významnou úlohu. Mantra je slabika, která je božsky nabita silou. Jakmile byla jednou tato síla dosažena prostřednictvím pronášení mantry, může být použita k božskému nebo nebožskému účelu.

Jsou dva typy mantry. Jedna se nazývá dhvani-antak, což znamená "se zvukem". Tato mantra vznikla ze zvuku. Druhá se nazývá varnantak, což znamená "napsaná". Tato mantra se nazývá bezzvuká mantra. Když na sebe narazí dvě věci, uslyšíme zvuk. Ale zvuk AUM, anahata nada, slyšíme v nejvnitřnějších zákoutích svého srdce. Ahata znamená udeřit; anahata znamená neudeřit. Varnantak a anahata mají stejný význam.

Často zjišťujeme, že slovo, které jsme opakovali, slyšíme dokonce i potom, co jsme přestali. Jestliže po určitou dobu opakujeme "Bůh, Bůh, Bůh", potom, co skončíme, slyšíme, jak se stejné jméno opakuje uvnitř našeho srdce. Ústa to nevyslovují, ale vnitřní bytost začala opakovat mantru přirozeně a spontánně.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Svět modlitby, svět mantry a svět džapy.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 167th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Svět modlitby, svět mantry a svět džapy, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »