Modlitba: pomocí slov nebo bez nich?

Modlitba se obvykle říká slovy, ačkoliv existuje forma modlitby beze slov, kterou naneštěstí mnoho mých žáků není v této chvíli schopno provádět. K tomu je třeba, aby si vyvinuli vysoký stav meditace. Tichá modlitba může být nabídnuta jen v takovéto meditaci.

Modlitba se slovy by neměla být na vnější úrovni slyšet. Ostatní to nebudou slyšet, ale měla by mít formu věty nebo několika slov, která přesvědčí aspirující mysl. Srdce již aspiruje, ale mysl potřebuje aspirovat. Proto je pro aspirující srdce lepší formovat myšlenku.

Tuto větu si můžete vytvořit tak, že ji napíšete na tabulku svého srdce. Pak ji tam zkuste vidět. Jsou-li jednou slova napsaná, můžete se k nim vracet znovu a znovu. Pokud chcete tuto větu opakovat, dobře, ale není to nezbytné. Když opakujete svou modlitbu, máte na výběr. Buď ji jednou napíšete na tabulku svého srdce a čtete ji znovu a znovu, anebo neustále píšete tu samou věc — cokoli vám dává větší radost.

Existuje i jiný způsob modlitby: modlitba v naprostém tichu. Pro ni musí být mysl klidná, pokojná a zcela tichá. Když neexistují žádné myšlenky a je jen prázdná mysl, světlo automaticky formuje své vlastní božské myšlenky a představy.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Svět modlitby, svět mantry a svět džapy.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 167th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Svět modlitby, svět mantry a svět džapy, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »