Jak rychle mantra odstraní touhy z mysli?

Sri Chinmoy: Záleží to na každém hledajícím. Jestliže si ve své bytosti vytvořil hojnou čistotu, potom je to otázka měsíců. Jestliže ale není hledající dostatečně čistý, bude trvat velmi dlouho, než mantra vyprodukuje potřebný efekt.