Význam AUM

AUM existovalo. Nic jiného. AUM existuje. Nic jiného. AUM bude existovat. Nic jiného. Co je to AUM? Je to matka všech indických manter. Co je to mantra? Je to Síla skrytá ve zvuku. Zvuk AUM je jedinečný. Když na sebe narazí dvě věci, obvykle slyšíme zvuk. Ale AUM toto nepotřebuje. Je anahata, bez úderu. Je to bezzvuký zvuk. Jogín nebo duchovní člověk slyší tento sebou generovaný zvuk v nejvnitřnějších zákoutích svého srdce. Když ho začnete slyšet, můžete si být jistí, že jste v duchovním životě vysoce pokročilí. Vaše realizace Boha již dál nezůstane jen vzdáleným pláčem. Den vaší seberealizace se rychle blíží.

'A' vyjadřuje aspiraci realizovat Boha. 'U' vyjadřuje spojení s Bohem. 'M' vyjadřuje projevení Boha v nás, s námi a prostřednictvím nás.

AUM říká, že se člověk mýlí, když říká, že žije, protože dýchá. Člověk žije, protože v jeho dechu je Síla, která není nic jiného než Bůh Samotný.

Ó člověče, AUM může naplnit všechny tvé touhy nebo tě může od všech tvých tužeb může osvobodit. Je zaručen jen jeden dar; vyber si jeden z nich. Jestliže se tvé pozemské touhy zdají nekonečné, buď si jist, že Boží bohatství je víc než nekonečné. Můžeš klidně pokračovat ve svých žádostech k Bohu o pozemské věci. Chceš-li ale vnitřní a vnější svobodu, Bůh, jako absolutní Svoboda, může navždy naplnit tvé nejvyšší aspirace. Můžeš tak svobodně pokračovat v aspiraci po božských věcech.

AUM je jedno písmeno v sanskrtu, v angličtině vyjádřené pomocí tří písmen jako jedna slabika. Mohli bychom o AUM mluvit do konce století, aniž bychom vyčerpali všechny jeho nekonečné významy. Můžeme říct, že AUM je strom. Strom má své kořeny pevně zapuštěné v zemi. Jeho kmen, hlavní větve a větvičky se vzpínají vzhůru, výš a výš v tiché modlitbě k Nejvyššímu. Strom je živoucí symbol planoucí aspirace. Kořeny zavrtávající se hluboko, jako by zkoušely dosáhnout útrob země, aby vytěžily svou životní potravu, jsou vyjádřeny písmenem 'A'. Kmen a zeleň projevující věčný Život pro nás všechny, abychom jej viděli na této úrovni existence, jsou vyjádřeny písmenem 'U'. Nejvyšší větve vzpínající se vzhůru k nekonečnosti jako tichá modlitba k Nejvyššímu, jsou vyjádřeny písmenem 'M'.

AUM je řeka. 'A' je pramen vyvěrající z hlubin země. 'U' je spěchající proud věčného Života nesoucí sebou všechno, čeho se dotkne. 'M' je konečný příchod do nekonečného Oceánu transcendentálního Za.

AUM je zapálená svíčka. 'A' je vosk, 'U' je plamen, 'M' je teplo a světlo, které se šíří dál k nejvzdálenějšímu a vzhůru k nejvyššímu.

AUM je člověk. 'A' vyjadřuje jeho fyzickou přirozenost, síly, které ho vyživují a pohání. 'U' vyjadřuje jeho život manifestace, rostoucí k větším a vyšším formám vyjádření. 'M' vyjadřuje jeho aspirující duši dotýkající se Nohou Nejvyššího.

AUM je Bůh. 'A' vyjadřuje viditelnou skutečnost: stvoření v jeho nekonečných formách a nesčetných vyjádření. 'U' je proud věčného Života, unášející všechno stvoření vpřed a vzhůru. 'M' je nekonečný Nejvyšší, transcendentální Neprojevený.

AUM je bezzvuký zvuk. Je vibrací Nejvyššího. Je to jediný, nedělitelný, nevýslovný zvuk. Když slyšíme bezzvuký zvuk vnitru, když se s ním sjednotíme, když uvnitř něj žijeme, můžeme být osvobozeni z omezení nevědomosti a realizovat Nejvyššího uvnitř i vně.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Svět modlitby, svět mantry a svět džapy.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 167th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Svět modlitby, svět mantry a svět džapy, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »