Použití modlitby

Chce-li někdo pomocí svých modliteb pomáhat lidem, je nezbytné nejprve udělat několik věcí. Nejdůležitější je meditovat nebo se modlit každý den. Nemůžete lidem skutečně pomoci, jestliže nejprve nezískáte prostřednictvím své modlitby a meditace vnitřní schopnost.

Chcete-li pomoci lidem, tak jim pomáhejte potom, co jste získali vnitřní sílu ze své vlastní modlitby a meditace. První věci dělejte první. Musíte se modlit a meditovat. Nemůžete-li meditovat, modlitba je také určitá forma kontaktu s Bohem. Jestliže se modlíte, získáte duchovní bohatství; jestliže meditujete, získáte duchovní bohatství. Chcete-li ale pomoci ostatním bez meditace, bez vašeho bohatství, co jim budete moci dát? V té chvíli budete také žebráci.

Vaše modlitba a meditace je vaše vnitřní práce. Když ráno pracujete — modlíte se a meditujete — Bůh vám dá váš plat, vaše duchovní bohatství. Když už máte peníze, můžete je dát ostatním. Když ale získáte své duchovní bohatství, musíte je dát správné osobě. Bude hodně lidí, kteří potřebují a chtějí vaši pomoc. Dáte-li ji špatné osobě, jen vytvoříte více problémů jak jí, tak i sobě. Modlitba a meditace vám dá nejen bohatství, ale také vám ukáže správnou osobu, které můžete co nejefektivněji dát své duchovní bohatství.

Vaše modlitby někomu jinému pomoci, ale musíte vědět jak. Modlíte se k Bohu a ten určitý člověk má Boha uvnitř sebe. Když se modlíte pro jeho prospěch, nedotýkáte se jej přímo. Dotýkáte se Boha uvnitř něj. Vaše modlitba jde k Bohu, ke Zdroji.

Co uděláte, je-li rostlina suchá? Ve skutečnosti se nemusíte dotknout samotné rostliny. Vodu nalijete na kořeny a rostlina opět získá sílu. Tak, jako byste šli ke kořenu rostliny, jděte ke Zdroji, kterým je Bůh. Člověk, pro kterého se modlíte, získá největší užitek, jestliže se budete modlit s touto myšlenkou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Svět modlitby, svět mantry a svět džapy.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 167th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Svět modlitby, svět mantry a svět džapy, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »