Měli bychom snům nebo vizím dávat důležitost?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, s jakými sny máme co do činění. Některé sny získáváme z nižšího vitálního světa. Nemají žádnou hodnotu. Na druhou stranu získáváme některé sny z vyšších světů. Tyto sny nejsou sny, jsou to vize. Každá vize je předzvěstí reality. Skutečnost každé vize se musí v Boží zvolené Hodině projevit. Vize je semínko a semínko musí růst, klíčit a v patřičné chvíli se stát rostlinou. Dnešní vize je zítřejší realitou. Dnešek ztělesňuje zítřek, který je samotnou skutečností.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 341st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Reinkarnace a evoluce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »