Měli bychom snům nebo vizím přikládat důležitost?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, s jakými sny máme co do činění. Některé sny získáváme z nižšího vitálního světa. Nemají žádnou hodnotu. Na druhou stranu získáváme některé sny z vyšších světů. Tyto sny nejsou sny, jsou to vize. Každá vize je předzvěstí reality. Skutečnost každé vize se musí v Boží zvolené Hodině projevit. Vize je semínko a semínko musí růst, klíčit a v patřičné chvíli se stát rostlinou. Dnešní vize je zítřejší realitou. Dnešek ztělesňuje zítřek, který je samotnou skutečností.
Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce, (knižně nevydáno), 1977