Šestkrát nebo sedmkrát měl můj strýc velmi živé sny, které se skutečně odehrály na fyzické úrovni potom, co se probudil. Věří, že to je jeho duše, která mu dává poselství.

Sri Chinmoy: Je to naprosto pravda. Pokud obdržíte tyto zprávy shora, musí se uskutečnit. Ale pokud meditujeme, pokud se koncentrujeme, můžeme vědomě vstoupit do světa snů. Právě teď je pro nás svět snů něco neurčitého, nejistého a do jisté míry nejasného. Ale pokud to budeme studovat, budeme o tom vědět hodně věcí. Je to otázka studia. Pokud studujete vnitřní život, přirozeně budete zaplaveni vnitřním poznáním. Sebepoznání je sebevzdělávání, vnitřní objevování. Když studujete, objevíte mnoho věcí. Podobně, pokud budete studovat vnitřně, objevíte vnitřní život. Tam je všechno zaznamenáno; jen to musíme rozvinout.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 341st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Reinkarnace a evoluce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »