Jak někdo může být na fyzické úrovni naživu, když jeho duše opustila tělo?

Sri Chinmoy: Vaše duše opustila během vašeho spánku vaše tělo mnoho, mnohokrát a přišla ke mně, a přesto jste naživu. Duše může několik sekund opustit tělo. Letmá vteřina ve světě duší vypadá jako mnoho let nebo mnoho měsíců tady. Mezi časem duše a naším pozemským časem existuje rozdíl. Obyčejná duše může tělo opustit maximálně na dobu jedenácti až třinácti hodin. Pokud duše opustí tělo a v té době se nevrátí, pak se obvykle už nemůže vrátit do klece, která je tělem. Jinak může duše opustit tělo na půl hodiny nebo hodinu a tělo může během spánku nebo i jindy pracovat automaticky. Můžete spát osm hodin. Během těchto osmi hodin, po dobu půl hodiny nebo čtyřicet pět minut, může vaše duše jít do New Yorku, do oblasti duší nebo do jiných míst. Opět, zkušenost, kterou získá vaše duše za jednu vteřinu, popíšete jako jednu hodinu.

Když něco vidíte obyčejnýma lidskýma očima, vidíte jen jednu věc. Ale pokud to vidíte světlem duše, budete moci vidět všechno v letmé vteřině. A opět, když se pokusíte vyjádřit tuto letmou vteřinu vaší myslí, můžete strávit hodinu při popisování detailů: kdo seděl vedle vás a jak vypadal nebo co bylo na zdi. Můžete jít dál a dál. Takže když říkáte, že přišla duše a povídala si s vaší duší, tento rozhovor může trvat jen nepatrnou vteřinu, ale když to fyzická mysl zaznamenává svým vlastním způsobem a chce to vyprávět, může to trvat jednu nebo dvě hodiny.

Takže duše může opustit tělo na několik minut nebo několik hodin a tělo může fungovat. Ale opět, pokud je mimo více jak třináct hodin, pak je nemožné udržet spojení. Kabel se přeruší. Někdy se stane, že duše jde do různých světů duše nebo do vzdálených částí světa a po čtyřech až pěti hodinách se nechce vrátit.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 341st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Reinkarnace a evoluce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »