Co si myslíte o zachovávání těla po smrti?

Sri Chinmoy: Když duše opustí tělo, nemá to žádný smysl. Je na duši, aby zanechala v těle nějaký zlomek své existence. Když nájemce bytu odchází, může si vzít ze svého bytu všechno, anebo tam může nechat nějaké drahé věci, které cítí, že nepotřebuje. Pokud chce duše v těle nechat nějakou část, kousek svého nekonečného bohatství, pak může. Ale duše to obvykle nedělá; myslí si, že když je dům rozbitý, je už zbytečné udržovat tam něco velmi cenného. Pokud vím, že se vzdávám svého bytu, a já se ho nejenom vzdávám, ale ničím ho, pak je hra skončena. Pokud chce duše něco v těle zanechat, pak je to obvykle jen na pět nebo šest měsíců.

Může se stát, že někteří duchovní Mistři zanechají světlo. Na druhou stranu mohou říci: „K čemu je? Přestali jsme hrát pozemskou hru.“ Záleží zcela na duši. Jen bych chtěl říct, že tím, že budete udržovat tělo realizovaného člověka na zemi po dobu šesti měsíců, nedáte ostatním realizaci Boha. Mistr zůstává na zemi čtyřicet nebo padesát let. Pokud jeho fyzická přítomnost na Zemi nedokáže, aby někdo realizoval Boha, co může trocha světla v těle udělat během šesti nebo osmi měsíců po smrti?

Žádný zázrak na Zemi nepomůže žádné lidské bytosti realizovat Boha. Kristus dělal zázraky, ale kvůli nim ho svět neoceňuje, neobdivuje a neuctívá. Pokud si myslíte, že ho svět oceňuje jen proto, že se po své smrti vrátil, absolutně se mýlíte. On přišel na svět s poselstvím Soucitu, Míru a Lásky v nekonečné míře. Je uctíván světem nikoliv kvůli jeho zázrakům, ale kvůli jeho Míru, Světlu a Soucitu, kvůli Skutečnosti, kterou ztělesnil, stále ztělesňuje a bude věčně ztělesňovat.

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce, (knižně nevydáno), 1977