Co si myslíte o zachovávání těla po smrti?

Sri Chinmoy: Když duše opustí tělo, nemá to žádný smysl. Je na duši, aby zanechala v těle nějaký zlomek své existence. Když nájemce bytu odchází, může si vzít ze svého bytu všechno, anebo tam může nechat nějaké drahé věci, které cítí, že nepotřebuje. Pokud si chce duše nechat nějakou část, kousek svého nekonečného bohatství v těle, pak může. Ale duše to obvykle nedělá; domnívá se, že od chvíle, kdy je dům rozbitý, už je zbytečné udržovat tam něco velmi cenného. Pokud vím, že se vzdávám svého bytu, a já se ho nejenom vzdávám, ale ničím ho, pak je hra skončena. Pokud si chce duše něco nechat, pak je to obvykle jen na pět nebo šest měsíců.

Může se stát, že někteří duchovní Mistři zanechají světlo. Na druhou mohou říci: „K čemu je? Přestali jsme hrát pozemskou hru.“ Záleží zcela na duši. Jen bych chtěl říci, že tím, že budete udržovat tělo realizovaného člověka na zemi po dobu šesti měsíců, nedáte ostatním realizaci Boha. Mistr zůstává na zemi čtyřicet nebo padesát let. Pokud jeho fyzická přítomnost na Zemi nedokáže, aby někdo realizoval Boha, co může trocha světla v těle udělat během šesti nebo osmi měsíců po smrti?

Žádný zázrak na Zemi nepomůže žádné lidské bytosti realizovat Boha. Kristus dělal zázraky, ale není to kvůli nim, že ho svět oceňuje, obdivuje a uctívá. Pokud si myslíte, že ho svět oceňuje jen proto, že se po své smrti vrátil, absolutně se mýlíte. On přišel na svět s poselstvím Soucitu, Míru a Lásky v nekonečné míře. Je uctíván světem nikoliv kvůli jeho zázrakům, ale kvůli jeho Míru, Světlu a Soucitu, kvůli Skutečnosti, kterou ztělesnil, stále ztělesňuje a bude věčně ztělesňovat.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 341st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Reinkarnace a evoluce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »