Co dělají v Indii duchovní Mistři, když jejich žáci během meditace usínají?

Sri Chinmoy: V Indii se velmi upřímní duchovní Mistři žádají své žáky, aby v noci meditovali před otevřeným ohněm, a tak žáci neusnou. Bez ohledu na to, jak je chladno, musí žáci meditovat. Pokud usnou, mistr je bezohledně udeří a řekne: „Proč musíš dělat problémy svým rodičům a drahým? Opustil jsi je kvůli Bohu a teď musíš také podvádět i Boha?“

Mnozí z vás opustili členy své rodiny kvůli Bohu. To je skvělé. Ale pokud je opouštíte, protože se bojíte přijmout pozemský život, pak je to jen podvod. Pokud jste přijali duchovní život, musíte být k Bohu upřímní. Existuje mnoho, mnoho absolutně autentických příběhů o Mistrech, kteří své žáky neuvěřitelně bili, protože cítili, že žáci porušili svůj slib Bohu. Možná tehdy byl čas, kdy to byla přijatelná metoda, ale obtíž je v tom, že v moderním světě není fyzické mučení to nejhorší mučení. Pokud je mysl osvícena a srdce je probuzeno, pak fyzické mučení není vůbec nutné. Proč by vás měl Mistr bít? Pokud víte, že děláte něco špatně tím, že spíte, tak se to pokusíte porazit, abyste příště nespali.

Myslím si, že v metodě, kterou použili, je hodně pravdy. Já ji nepoužívám, nemohu ji používat; ale nemohu říci, že jejich metoda je špatná. Jejich metoda je stejně dobrá. V tomto případě učitel nezískává zlomyslnou radost z toho, že bije žáka. Dělá to kvůli své lásce k žákovi. Je to určitá metoda. Obecně ale fyzické násilí neschvaluji.

Duševní násilí se vyskytuje všude. Když někdo žárlí na druhého, napadá tuto osobu psychicky. Špatné síly vás po celou dobu napadají jako šípy, a vy také vystřelujete šípy. Ale fyzický útok je naprosto nejhorší druh násilí. Pokud se těchto sil můžete zbavit na mentální úrovni, je to skvělé. Pokud ne, měli byste se alespoň pokusit je odhodit na vitální úrovni. A pokud to nemůžete udělat na vitální úrovni, pak tyto síly vyjdou do popředí na fyzické úrovni. Jednou dva mladíci, kteří jsou mými žáky, kteří byli důvěrnými přáteli, bojovali na vitální úrovni. Následujícího dne společně meditovali a nikdy si ani nepomysleli, že by proti sobě bojovali na fyzické úrovni. Ale na vitální úrovni bojovali jen noc před tím. Musel jsem zasáhnout, abych to ukončil. Naštěstí to nevstoupilo na fyzickou úroveň. Často se to děje mezi dvěma muži nebo mezi dvěma ženami nebo někdy mezi muži a ženami, a já se musím stát rozhodcem. Boj může začít s žárlivostí, nejistotou, obavou, depresí nebo jakoukoliv negativní silou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 341st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Reinkarnace a evoluce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »