Mnoho lidí v inkarnaci nevěří. Proč tomu věříte vy?

Sri Chinmoy: Někteří říkají, že nevěří v reinkarnaci, ale pro mě je těžké se přihlásit k jejich názoru. Ráno lidé každý den pravidelně snídají. Zeptejte se jich večer, co jedli ráno, a oni nebudou moci odpovědět. Ale můžete tvrdit, že ráno pro nikoho vůbec neexistovalo? Ráno existovalo, ale oni zcela zapomněli, co jedli. Na druhou stranu řekněme, že jste ve čtyřech letech udělali něco výjimečného. Vzpomínáte si ještě na to? Může vám být dvacet tři nebo dvacet čtyři let. Nemusíte si vzpomenout, co jste dělali včera, ale to výjimečné, co jste udělali ve čtyřech letech, si pamatujete. Pokud popíráte svou předchozí inkarnaci, děláte chybu. Jen proto, že si nemůžete vzpomenout, co jste udělali včera nebo dříve, nemůžete říci, že to pro vás neexistuje. Existovalo to.

Kolik minulosti je ale pro vás potřeba, abyste ji znali? V duchovním životě je minulost prach. Pokud vám minulost nedala to, co právě teď chcete, pak není nutné se do minulosti vracet. Minulost vám nedala realizaci Boha. To je důvod, proč stále toužíte po realizaci Boha. Pro něco pláčete. Pokud něco nemáte a snažíte se to získat, kde to získáte — v minulosti nebo v budoucnosti? Přirozeně to dostanete v budoucnosti během toho, jak budete kráčet po cestě k Cíli. Proto říkám svým žákům, že není nutné věnovat pozornost předchozím inkarnacím. Vůbec vám to nepomůže; a někdy to dokonce může způsobit obrovské problémy v duchovním životě. V této inkarnaci jste velmi dobří, velmi laskaví, velmi duchovní. Ale kdo ví? Možná jste byli v minulé inkarnaci úplně jiní. Snad ve vaší minulé inkarnaci jste byl úplně jiný člověk. Možná jste byli naprosto obyčejní a neaspirující, a udělali jste spoustu nebožských věcí. Jestliže v této inkarnaci zjistíte, co jste udělali, můžete být naprosto zklamaní. Můžete si myslet: „Ach, proto nedělám žádný pokrok. Je to kvůli tomu, že jsem ve své minulé inkarnaci nebyl vůbec duchovní.“ Minulost může být tak odrazující, že vám nedovolí, abyste běželi rychleji k vašemu cíli. Předpokládejme například, že jste ve své minulé inkarnaci byli velmi duchovní a velmi oddaní. Pokud v této inkarnaci nemáte stejnou inspiraci, aspiraci a vnitřní pláč, nebudete se cítit smutně? Ráno jste měli nádhernou snídani a v poledne jste nic nedostali. Pokud se dozvíte, že jste ve své minulé inkarnaci měli obrovskou aspiraci a v duchovním životě jste si vedli nesmírně dobře, a pokud máte pocit, že v této inkarnaci se vám tak nedaří, že váš pokrok není vůbec uspokojivý, pak se budete cítit smutně. Pouze ve vzácných případech, když se hledající dozvědí, že v minulé inkarnaci něco udělali dobře, mají pocit: „Když jsem mohl udělat něco výjimečného ve své předchozí inkarnaci, jak to, že v této inkarnaci nedělám rychlý pokrok?“ Pak získají nezdolné odhodlání. S tímto odhodláním jdou velmi rychle. Ale to se děje jen zřídka. Obvykle, když se dozvíte o vaší minulé inkarnaci, nepomůže vám to. Pokud budete vědět o nešťastných zkušenostech, stane se to pro vás dalším problémem v této inkarnaci: a pokud se dozvíte, že jste byli opravdu skvělí a v této inkarnaci už takoví nejste, opět se to stane vážným problémem. Proto vždycky říkám, že je lepší nešťourat se v minulosti — jen se dívat dopředu, abyste viděli, co je před vámi. Jen tak dosáhnete Cíle.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1977.

Toto je 341st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Reinkarnace a evoluce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »