Mnoho lidí v reinkarnaci nevěří. Proč tomu věříte vy?

Sri Chinmoy: Někteří lidé říkají, že nevěří v reinkarnaci, ale pro mě je těžké s nimi souhlasit. Každý den ráno lidé pravidelně snídají. Zeptejte se jich večer, co jedli ráno, a oni nebudou moci odpovědět. Ale můžete tvrdit, že ráno pro nikoho vůbec neexistovalo? Ráno existovalo, ale oni zcela zapomněli, co jedli. Na druhou stranu řekněme, že jste ve čtyřech letech udělali něco výjimečného. Vzpomenete si ještě na to? Může vám být dvacet tři nebo dvacet čtyři let. Nemusíte si vzpomenout, co jste dělali včera, ale to výjimečné, co jste udělali ve čtyřech letech, si pamatujete. Pokud popíráte svou předchozí inkarnaci, děláte chybu. Jen proto, že si nemůžete vzpomenout, co jste dělali včera nebo dříve, nemůžete říkat, že to pro vás neexistuje. Existovalo to.

Kolik věcí ale potřebujete z minulosti znát? V duchovním životě je minulost prach. Pokud vám minulost nedala to, co právě teď chcete, pak není nutné se do minulosti vracet. Minulost vám nedala realizaci Boha. To je důvod, proč po realizaci Boha stále toužíte. Pro něco pláčete. Pokud něco nemáte a snažíte se to získat, kde to získáte — v minulosti nebo v budoucnosti? Přirozeně to dostanete v budoucnosti během toho, jak budete kráčet po cestě k Cíli. Proto říkám svým žákům, že není nutné věnovat pozornost předchozím inkarnacím. Vůbec vám to nepomůže; a někdy to dokonce může způsobit obrovské problémy v duchovním životě. V této inkarnaci jste velmi dobří, velmi laskaví, velmi duchovní. Ale kdo ví? Možná jste byli ve vaší minulé inkarnaci úplně jiní. Možná jste byli naprosto obyčejní a neaspirující, a udělali jste spoustu nebožských věcí. Jestliže v této inkarnaci zjistíte, co jste provedli, můžete být naprosto zklamaní. Můžete si myslet: „Ach, proto nedělám žádný pokrok. Je to kvůli tomu, že jsem ve své minulé inkarnaci nebyl vůbec duchovní.“ Minulost může být tak odrazující, že vám nedovolí, abyste běželi k vašemu cíli rychleji. Anebo naopak předpokládejme, že jste ve své minulé inkarnaci byli velmi duchovní a velmi oddaní. Pokud v této inkarnaci nemáte stejnou inspiraci, aspiraci a vnitřní pláč, nebudete se cítit smutně? Ráno jste měli vynikající snídani a v poledne jste nedostali nic. Pokud se dozvíte, že jste ve své minulé inkarnaci měli obrovskou aspiraci a v duchovním životě jste si vedli nesmírně dobře, a pokud máte pocit, že v této inkarnaci se vám tak nedaří, že váš pokrok není vůbec uspokojivý, pak budete smutní. Pouze ve vzácných případech, když se hledající dozvědí, že v minulé inkarnaci něco udělali dobře, mají pocit: „Když jsem mohl udělat něco výjimečného ve své předchozí inkarnaci, jak to, že v této inkarnaci nedělám rychlý pokrok?“ Pak získají nezdolné odhodlání. S tímto odhodláním půjdou velmi rychle. Ale to se děje jen zřídka. Když se dozvíte o své minulé inkarnaci, obvykle vám to nepomůže. Pokud budete vědět o nešťastných zkušenostech, stane se to pro vás dalším problémem v této inkarnaci, a pokud se dozvíte, že jste byli opravdu skvělí a v této inkarnaci už takoví nejste, opět se to stane vážným problémem. Proto vždycky říkám, že je lepší nepřehrabovat se v minulosti — jen se dívejte dopředu, abyste viděli, co je před vámi. Jen tak dosáhnete Cíle.

Sri Chinmoy, Reinkarnace a evoluce, (knižně nevydáno), 1977