Vytrvalost

Obtíže ukazují moc nežádoucích sil. Vytrvalost ukazuje nevyhnutelné vítězství vždy naplňujícího, vždy planoucího světla duše.
Sri Chinmoy, Duhové květiny, část 1, (knižně nevydáno), 1973