Naděje

Naděje není prázdný pojem. Naděje je skutečnost, která se nám může odhalit a také se odhalí v Boží vybranou Hodinu. Mít naději znamená znát tajemství úspěchu.
Sri Chinmoy, Duhové květiny, část 1, (knižně nevydáno), 1973