Mohou moderní lidské bytosti dosáhnout harmonie mezi vnitřním a vnějším životem?

Sri Chinmoy: Je to nejenom možné, ale i nevyhnutelné. Vnitřní i vnější život musí jít společně. Když se díváme na květinu, první věc, které si všimneme, je její krása a vůně. Potom, po několika sekundách vidíme čistotu, kterou ztělesňuje. Jestliže pokračujeme a díváme se na květinu dvě či tři minuty, uvidíme uvnitř ní také Božskost. Krása a vůně, kterou květina vyzařuje, jsou skutečnostmi jejího vnějšího života, zatímco čistota a Božskost v květině jsou skutečnostmi jejího vnitřního života.

Když se tedy díváme na květinu, uvidíme nejprve vnější život. Díváme-li se dále nanejvýš dušeplně, vidíme také vnitřní život. Ale jak vnější, tak i vnitřní život jsou částmi a součástmi téže květiny; oba jdou ruku v ruce. Řekněme, že vnitřní život je semínko. Kdyby nebylo semínka, nebylo by ani květiny. Kořeny květiny vyrůstají ze semínka. Přesně stejným způsobem pochází vnější život ze života vnitřního. Vnitřní život je hluboko uvnitř. Odtud dostáváme poselství míru, lásky, radosti, sebedávání a jednoty, a tyto kvality nabízíme ve svém vnějším životě. Ale jestliže je mezi vnitřním a vnějším životem nesoulad, potom náš vnější život nebude úspěšný a plodný, a my nebudeme schopni projevit Božskost naší duše.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Rusko a ruské Boží rozkvétající srdce.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1998.

Toto je 823rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Rusko a ruské Boží rozkvétající srdce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »