Jaký je význam lásky na vaší cestě?

Sri Chinmoy: Láska. Koho milujete? Milujete Nejvyššího v každém člověku. Když milujete tělo, svazujete se. Když milujete duši, osvobozujete se. Je to duše v člověku, je to Nejvyšší v každé lidské bytosti, koho milujete. Nic nemůže být většího než láska. Bůh je velký jen proto, že je nekonečnou Láskou. Chceme-li definovat Boha, můžeme to udělat miliony způsobů. Přeji si však říci, že žádná definice Boha nemůže být tak výstižná, jako když řekneme: „Bůh je veškerou Láskou.“ Jestliže do naší mysli vejde strach, když řekneme „Bůh“, pak jsme od Boha miliony a miliardy mil daleko. Jestliže při opakování Božího jména vyjde do popředí láska, tehdy jsou naše modlitby, naše koncentrace, naše meditace a naše kontemplace opravdové.