Akt I, scéna I

(Král Prašendžit a Kšema.)

PRAŠENDŽIT: Kšemo, jsi velkým žákem Buddhy. On je pyšný na tvou moudrost a já jsem ohromený tvým duchovním vhledem. Jsi už několik dní v mém paláci a dal jsi všem členům mé královské rodiny mnoho moudrosti. Jsem ti nesmírně vděčný.

KŠEMA: Ó králi, jsem tak rád, že můžu sloužit svému Pánu Buddhovi uvnitř vaší královské rodiny.

PRAŠENDŽIT: Kšemo, pověz mi několika slovy o Buddhově filozofii. Musíš mi odpustit, ale nemám mnoho času. Mé vladařské povinnosti mě doslova ničí. Jsem zavalený prací, ale Buddhova filozofie mě hluboce zajímá. Řekni mi o ní pár slov.

KŠEMA: Vaše Výsosti, Buddhovo učení je velmi prosté. Dává nám poselství odříkání. Dává nám poselství soucitu. Právě pomocí odříkání a soucitu může člověk vstoupit do Nirvány.

PRAŠENDŽIT: Řekni mi ještě jednu věc, Kšemo.

KŠEMA: Ano?

PRAŠENDŽIT: Proč Buddha nemluví o duši? My hinduisté věříme v existenci duše. Nic není možné vykonat bez duše.

KŠEMA: Je pravda, že nemluví o duši, ale mluví o vnitřním Světle. Co jiného je vnitřní Světlo, ne-li duše? Nepoužívá výraz duše, ale to, o čem mluví jako o vnitřním Světle, není nic jiného než duše.

PRAŠENDŽIT: Nepoužívá ani výraz Bůh. My hinduisté věříme v Boha.

KŠEMA: Pravda, nepoužívá výraz Bůh. Používá ale výraz Pravda. Co je Pravda? Pravda je Bůh. Bůh je Pravda. V okamžiku, kdy si uvědomíte Nejvyšší Pravdu, uvědomíte si Boha Nekonečného.

PRAŠENDŽIT: Mám pocit, že Buddha neříká nic o životě po smrti nebo o životě po Nirváně.

KŠEMA: To je pravda, Buddha nemluví o životě po smrti ani o životě po Nirváně, ale řekl nám, proč smrt existuje, a pověděl nám také něco o Nirváně. Dal nám poselství míru. Smrt existuje tam, kde není mír. Máte-li mír, není žádné smrti. Pokud jde o život po Nirváně, musíme si uvědomit, co je Nirvána. Nirvána je nekonečná Blaženost. Může něco následovat po nekonečné Blaženosti?

PRAŠENDŽIT: Nerozumím tvé filozofii, Kšemo.

KŠEMA: Dovolte, abych vám to vysvětlil. Je z vašeho paláce vidět Ganga?

PRAŠENDŽIT: Ano.

KŠEMA: Vidíte tedy písek na břehu Gangy. Pošlete teď kohokoli ze svého království, aby spočítal zrnka písku. Anebo pošlete někoho, aby zvážil oceán. Dokáže to někdo z vašeho království, vaše Výsosti?

PRAŠENDŽIT: Je mi líto, nemyslím, že by někdo dokázal spočítat zrnka písku na břehu nebo zvážit oceán.

KŠEMA: Máte pravdu. Nikdo nedokáže spočítat zrnka písku na břehu Gangy ani zvážit vodu v oceánu. S Nirvánou je to podobné. Když do ní vstoupíte, Blaženost v ní je nekonečná. Není možné ji změřit, zvážit nebo spočítat. Je nepostižitelná. Je nade vše chápání. V této nejvyšší říši Blaženosti se potkává bytí s nebytím. Nebytí a bytí jsou zde neoddělitelné, nepopsatelné.