Akt I, scéna I

(Palác krále Bimbišáry. Vchází Devadatta.)

KOMORNÍK: Můžu vědět, co si přejete, pane?

DEVADATTA: Ano, běž prosím a řekni princi Adžatašatruovi, že přišel jeho přítel Devadatta.

(Komorník odchází.)

(Vchází Adžatašatru.)

ADŽATAŠATRU: Pojď dál, pojď dál. Jsem tak rád, že tě vidím.

DEVADATTA: Rád bych tě poprosil o soukromou audienci. Můžu?

ADŽATAŠATRU: Ano, pojď do mé komnaty, do mého pokoje. Nikdo tam není.