Oddanost

Oddanost: Oddanost je nebojácnou kvalitou naší duše. Oddanost neznamená doprošování se někoho. Oddanost znamená oddanou službu božskému dítěti v nás. Znamená to intenzitu — intenzitu, která nás nechá pocítit jednotu, a ne intenzitu, která nás odděluje a frustruje. Oddanost znamená vstoupit do nadřazené části své vlastní existence. Oddanost je nejsladší pocit v nás, pocit jednoty s něčím vyšším a hlubším v nás. Je to nejintimnější spojení s naším lepším Já, čistším Já, vyšším, vznešeným a hlubším Já. Je to nejsladší povědomí o Pravdě.

Kdo je vyšší Já v aspirujícím? Vyšší Já je Mistr; a pokud aspirant dosáhne vyššího Já, potom uvidí, že on a Mistr jsou zcela jedním. Chce-li aspirant znát své nejvyšší Já, kterým je Bůh, může to poznat prostřednictvím své jednoty s Mistrem, protože Mistr a Bůh se stali jedním. Jak? Mistr se stal jedním s Bohem silou své seberealizace a svého sebepoznání. Stal se přímým kanálem Boha a tento kanál může být využit Bohem i aspirantem.

Pokud se opravdu oddám sám sobě, jak se mohu oddělit od toho, po čem aspiruji? Nemohu se oddělit od toho nejvyššího, nejhlubšího a nejvzdálenějšího. Kapka vstoupí do oceánu a sjednotí se s ním. Tím, že se zcela nabídneme, nic neztratíme.

Pokud chce někdo v duchovním životě dosáhnout rychlého pokroku, pak bych chtěl říct, že oddanost je jedinou odpovědí. Pokud existuje oddanost v celé bytosti, může člověk každý den pít nektar při duchovním probuzení, při své duchovní disciplíně a duchovní realizaci. Je to oddanost, která nám dává v našem životě sladkost a vede nás ke Zdroji nektaru nesmrtelného života .