Jak mohu ve svém srdci neustále každého milovat?

Sri Chinmoy: Člověk musí nejprve milovat sám sebe. Ti, kteří říkají: „Miluj nejprve lidstvo, pak mysli sám na sebe,“ se mýlí. Tato představa dobročinnosti je naprosto špatná. Lásku, spontánní lásku, si musíme nejprve vypěstovat uvnitř. Lásku nemůžeme pěstovat v supermarketu nebo na stanici metra. Lásku musíme pěstovat tady, hluboko uvnitř nás. Jedině když vidíme a cítíme lásku a staneme se láskou, můžeme se o svou lásku podělit se zbytkem lidstva.

Chcete-li milovat celé lidstvo, měli byste vědět, jak byl každý stvořen. Lidstvo pochází ze Zdroje a tímto Zdrojem je Bůh. Můžete-li milovat Boha každou vteřinu svého života, potom můžete milovat všechny. Musíte vědět, že jedině Bůh vás může nejpřesvědčivěji upokojit. Z nitra získáte poselství, že vás může uspokojit jedině Zdroj, ve kterém se zrodila vaše existence.

Každý den opakujte prosím před začátkem meditace slovo „láska“. Při vyslovování slova „láska“ se snažte cítit, že vaše ruce, vaše nohy, vaše oči a každá vaše část zvětšily svou schopnost. Když říkáte slovo „láska“, musíte cítit, že vaše ruce zesílily – ne aby někoho udeřily, ale aby pracovaly pro lidstvo.

Potom se soustřeďte na své oči a zkuste cítit, že je používáte k tomu, abyste ve všech viděli jen dobré věci. Při koncentraci na uši ciťte, že chcete slyšet jen dobré věci, povzbudivé a inspirující věci. Říká-li někdo špatné věci, prostě ho neposlouchejte. Kdykoliv řeknete slovo ‚láska‘, koncentrujte se na jeden z vašich orgánů. Potom se zkuste koncentrovat na své vnitřní vědomí, které nyní aspiruje, ale je také omezené. Zkuste ho rozšířit. Nejprve opakujte slovo ‚láska‘ lidským způsobem ve vašem těle a potom to opakujte božským způsobem, ve vašem vnitřním vědomí. Automaticky získáte lásku k Bohu, a když máte lásku k Bohu, ucítíte lásku k lidstvu. Když milujete Boha, znamená to, že zaléváte kořen. Přirozeně všechny větve a listy získají vodu také.

Chcete-li tedy milovat své sousedy, svou manželku, manžela nebo děti, musíte nejprve milovat Boha. Bůh je Zdroj. Nejdete-li ke Zdroji, kterým je veškerá Láska, potom to budou jen slova, když řeknete: „Miluji tě, miluji tě.“ Pro žádného člověka neexistuje žádný jiný způsob, jak vytvořit opravdovou lásku, než že se sjednotí s Boží Láskou. Skrze Boha můžete mít volný přístup k jakémukoliv jedinci na zemi, a zároveň bude vaše láska ta nejčistší a nejefektivnější.