Jak můžeme zdokonalit svou oddanost?

Sri Chinmoy: Protože máte duchovního Mistra, rád bych řekl, že svou oddanost můžete zdokonalit intenzivním pocitem jednoty se svým Mistrem. Svůj život můžete zasvětit Mistrovi pouze tehdy, když vidíte, že se nakonec stanete stejným jako je on v jeho realizaci, v jeho úspěchu, v jeho poslání, v jeho naplnění. Z vaší strany by tam měla být ta nejčistší spontánní intenzita, abyste se sjednotili s jeho realizací, s jeho úspěchem, s jeho posláním a naplněním. Tato intenzita občas může mít podobu lásky, občas může mít podobu oddanosti a občas může mít podobu odevzdání se.

Pokud můžete mít tento intenzivní pocit jednoty, pak automaticky zasvětíte celý svůj život — tělo, mysl, srdce a duši — svému Guruovi. Oddanost musí mít své kořeny ve všech sférách bytosti. Oddanost pouze v srdci nestačí. Oddanost musí být také v mysli, ve vitálnu a ve fyzickém. Teprve potom se oddanost stane dokonalou.

Je snadné vyjádřit oddanost Mistrovi, když je Mistr v nejhlubší meditaci, když je v nejvyšším vědomí, ale je obtížné, když se Mistr chová jako nejobyčejnější člověk, když Mistr vykládá vtipy. Pokud ale v té chvíli můžete vidět za jeho vtipy a jejich prostřednictvím vyzařující světlo, tehdy také zdokonalujete svou vlastní oddanost. Mistr může říct něco velmi hloupého nebo nehezkého, ale pokud za tím a prostřednictvím toho vidíte světlo, vaše oddanost se zdokonaluje. Takže pokud chcete mít oddanost v nejčistším, absolutně nejčistším smyslu, a pokud chcete, aby byla vaše oddanost naprosto dokonalá, pak chci říci, že musíte snést svou oddanost do fyzického, do vitálna i do mysli. Do celé své bytosti musíte snést svou oddanost k Vnitřnímu Kormidelníkovi, k Mistrovi, a jen potom se vaše oddanost stane dokonalou.