Jak mohou duchovní lidé s vedoucími schopnostmi vyjít do popředí v americké politice?

Sri Chinmoy: Nejprve se musíme ptát, zda duchovní lidé s vedoucími schopnostmi opravdu chtějí vstoupit do politiky, kde neexistuje žádný bratr ani sestra, kde je každý sirotkem. V temném lese nenacházíte krásné květiny. Duchovní lidé s vedoucími schopnostmi by měli vstupovat do politiky pouze tehdy, pokud mají vnitřní světlo ve velkém, ne-li v neomezeném měřítku a pokud jsou si vědomi vnitřního světla a cítí, že nepodlehnou úplatkářství. Vše tedy závisí na vnitřním rozvoji duchovních lidí, kteří mají schopnost stát se vůdci ve svých zemích.

Předtím, než vstoupí do politiky, měli by být tito duchovní lidé naprosto vnitřně přesvědčeni, že budou schopni přeměnit mysli ostatních politiků. Právě nyní je to prakticky nemožné, protože většina politiků je nesnesitelně cynická. Nemají zájem o duchovní život. Duchovnost je pro ně něco velice vzdáleného. Nejenom navenek, ale i vnitřně duchovnost znevažují. Neustále tvrdí, jak jsou upřímní, zatímco jejich odpůrci říkají pouze lži. A co je horší, nedůvěřují ani sami sobě. Nic se neděje, pokud já nedůvěřuji tobě, když ale nedůvěřuji sám sobě, nemohu se dostat ani o krok vpřed.

Před tím, než vstoupí duchovní lidé do politiky, musí si být naprosto jisti, že mají dostatek světla. Nemohou pouze dělat to nejlepší, co mohou, a položit výsledky k Nohám Boha. To je pro lidi, kteří mají v první řadě zájem o vnitřní život. Ale duchovní lidé, kteří chtějí pomoci lidstvu, musí znát svoje schopnosti, musí vědět, kolik mají světla. Protože v opačném případě je temnota světa tak obrovská, že budou příčinou problémů a zanechají masy obyčejných lidí zmatenější než na začátku.

Právě nyní se musí duchovní lidé více modlit a meditovat, aby získali více světla. Pak pro ně nastane vhodná doba, aby vstoupili do politické arény a přeměnili politiku na božsky inspirovanou zkušenost, která umožní společnosti učinit pokrok velmi hmatatelným způsobem.