Jak vypadá nejlepší způsob, který by nám umožnil vytvořit mocnou dynamiku, která by inspirovala více hledajících přijmout duchovní život?

Sri Chinmoy: Snažte se každý den cítit, že ve vašem srdci je velice krásná zahrada. Je to vaše vlastní zahrada, nepatří nikomu jinému. Máte-li takovou zahradu, určitě se budete snažit zvětšovat její krásu, čistotu a božskost. Pokud máte dvě rostliny, pokusíte se odněkud získat další. Jak? V materiálním světě to lze zařídit pomocí síly peněz. Ale ve vaší zahradě srdce je potřeba použít sílu vašeho zájmu, lásky, pocitu jednoty a nejvyšší pokory. Tady další rostlina znamená dalšího hledajícího. Musíte říci každé nové rostlině — hledajícímu: „Budu ti sloužit, budu sloužit Nejvyššímu v tobě.“

Velice často se nám nedaří získat hledající pro duchovní život z jednoho zvláštního důvodu — máme pocit, že toho víme příliš mnoho. Máme pocit, že pro ně máme opravdu mnoho světla. Takový pocit znamená pád našeho duchovního života. Je pravda, že toho víte více než ten daný člověk. Ale pokud chcete, aby se z vás stali lepší hledající, abyste dělali skutečný pokrok, musíte vynést na povrch více pokory. Protože když si budete myslet, že jste udělali veškerý pokrok, který jste potřebovali a nyní můžete učit celý svět, děláte chybu.

Dokážete-li upřímně cítit, že vám Bůh dává vrcholnou příležitost sloužit Mu uvnitř každého hledajícího, máte ten nejlepší přístup. Měli bychom být dychtiví sloužit Bohu v ostatních, ale velice často zapomínáme na náš cíl. Máme pocit, že vedeme duchovní život mnoho let, přečetli jsme mnoho knih a díky tomu víme všechno. Ale ve skutečnosti nevíme nic.

Když zaujmeme pokorný přístup, řekneme: „Nejvyšší mi dal zlatou příležitost, abych Mu sloužil v ostatních.“ Pokud přistupujete k ostatním s pokorou, je všechno velmi snadné. Půjdeme-li a dotkneme se s pokorou něčích nohou, dostaneme určitý soucit. Zeptá se nás: „Co ode mě potřebuješ?“