Když mluvíš o duchovních kvalitách, jen velmi zřídka zmiňuješ loajalitu. Ceníš si této kvality?

Sri Chinmoy: Pokud máme poslušnost, loajalita se určitě dostaví sama. Jestliže vám řeknu: „Udělej toto,“ a vy jste poslušní, loajalita je zde automaticky. Co jiného je loajalita, když ne poslušnost? Když je sluha loajální svému pánovi, znamená to, že je poslušný. Řekne-li jeho pán: „Běž a udělej pro mě toto,“ sluha okamžitě jde. Ale poslušnost je něco nekonečně hlubšího než loajalita. Když poslechnete svého duchovního Mistra nebo svého nadřízeného, je v tom v té chvíli pocit jednoty. Vy milujete svého Mistra, nebo chováte respekt nebo úctu vůči svému nadřízenému. Vaše poslušnost vás přivádí blíže a blíže. Pokud jste ale jenom k někomu loajální, je v tom v dané chvíli pocit oddělenosti. Jsem-li k někomu loajální, znamená to, že ho neoklamu a nezradím. Ale je v tom pocit oddělenosti. Někdo je významný a já jsem mu podřízen. To je důvod, proč jsem loajální. Ale pokud jde o poslušnost, je mezi vámi, a tím druhým člověkem láska. Miluji svého Mistra; můj Mistr miluje mě. Proto mi něco přikazuje a já jej poslechnu.

Poslušnost je nekonečně důležitější než loajalita. Má-li někdo na druhou stranu poslušnost, je v tom obsažena i loajalita. Mistr neřekne svým žákům: „Nebuďte vůči mně loajální.“ To je pochopitelné. Jestli miluji svého Mistra, jestli jsem vůči němu poslušný, jak bych k němu mohl být neloajální? To by mi ihned zlomilo srdce. Kdybych ho chtěl zradit i na jedinou sekundu, moje srdce začne krvácet. Právě díky své poslušnosti nemohu jít v tomto směru nebo v tamtom směru. Já cítím, že moje svoboda je uvnitř mé poslušnosti. Poslušnost obsahuje svobodu. A pokud máte svobodu uvnitř své poslušnosti, určitě budete loajální.

Ve srovnání s poslušností se loajalita nachází mnohem, mnohem níže. Ve vnějším životě může být sluha velice loajální svému pánovi nebo dělník může být velice loajální svému nadřízenému. Ale poslušnost je jako oceán — pohltí naprosto všechno. Jste-li poslušní, jste rozhodně i loajální. Loajalita je na fyzické úrovni, nebo můžete říci, na praktické úrovni, kdežto poslušnost je na mnohem vyšší úrovni. Poslušnost okamžitě přináší jednotu.