Existuje barva blaženosti? A pokud ano, jak bys ji popsal?

Sri Chinmoy: Barvou blaženosti může být kterákoli barva, která ti působí radost. Pokud máš rád zelenou, představuje pro tebe blaženost zelenou. Mám-li rád modrou, je pro mě barvou blaženosti modrá. Pokud někdo jiný má rád červenou, je pro něj barvou blaženosti červená. Blaženost pro tebe může představovat kterákoliv barva, která tě uspokojuje.

Tato barva se může měnit. Blaženost ztělesňují kosmičtí bohové a bohyně. Na nejvyšší úrovni má jejich světlo jednu barvu. Jakmile se toto světlo dotkne pozemského království, dostane úplně jinou barvu. Obě tyto barvy nám mohou působit radost.

Vezměme si například Matku Kálí. Matka Kálí je Matkou Soucitu. Pokud ji vidíte na nejvyšší úrovni, celá její bytost je zlatá. Ale když sestupuje do temnoty a bojuje s nečistým vitálnem světa, velice se rozzlobí. V pravé ruce třímá šavli a kolem krku má girlandu hlav. Všechno totálně ničí. Když vědomí hledajícího vystoupí na nejvyšší úroveň, vidí světlo Matky Kálí jako zlaté a má z toho velikou radost. Ale na nižší úrovni, kde se barva světla změní na červenou, může hledající získat mnoho síly. Má pocit: „Moje Matka Kálí zabíjí všechny ty zlé síly pro mě, aby mě zachránila a ochránila. Velice mě miluje! Jde o totéž světlo, ale na jedné úrovni je zlaté a na jiné úrovni je červené.

Stejně tak zážitek blaženosti záleží na naší vnitřní výšce. Jestliže v tomto okamžiku jdu velice vysoko — na vrcholek stromu, kde mohu jíst manga, co hrdlo ráčí — cítím blaženost. Jestliže v příštím okamžiku stojím velice sebevědomě u paty stromu, také cítím blaženost. Takže blaženost závisí na vědomí, které v každém okamžiku ztělesňujeme.