Vy se nevěnujete jenom meditaci. Také sportujete, skládáte písně a básně, malujete. Jak lze toto všechno stihnout?

Sri Chinmoy: Kdybych použil svoji mysl, nedokázal bych si ani představit, že bych to všechno mohl dělat. Ale když použiji srdce, cítím, že všechno je možné, protože vím, že jsem pouhým nástrojem Božího Soucitu a Bůh s ohledem na moji vnímavost dělá všechno ve mně a mým prostřednictvím. Zcela to závisí na mé vlastní vnímavosti. Boží Milost je jako slunce. Mám-li všechna okna a dveře otevřené, sluneční svit může přirozeně vstoupit do mého pokoje v hojné míře, ale kdybych nechal otevřené jenom jedno malé okno, mohlo by dovnitř jenom pár paprsků. Dokážeme-li právě takto zcela otevřít naše dveře — srdce, Boží Milost do nás vstoupí.