Vy se nevěnujete jenom meditaci. Také sportujete, skládáte písně a básně, malujete. Jak lze toto všechno stihnout?

Sri Chinmoy: Kdybych použil svoji mysl, nedokázal bych si ani představit, že bych to všechno mohl dělat. Ale když použiji srdce, cítím, že všechno je možné, protože vím, že jsem pouhým nástrojem Božího Soucitu a Bůh s ohledem na moji vnímavost dělá všechno ve mně a mým prostřednictvím. Zcela to závisí na mé vlastní vnímavosti. Boží Milost je jako slunce. Mám-li všechna okna a dveře otevřené, sluneční svit může přirozeně vstoupit do mého pokoje v hojné míře, ale kdybych nechal otevřené jenom jedno malé okno, mohlo by dovnitř jenom pár paprsků. Dokážeme-li právě takto zcela otevřít naše dveře — srdce, Boží Milost do nás vstoupí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 30.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1407th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 30, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »