Mohl byste shrnout svoji filozofii?

Sri Chinmoy: Moje filozofie je velice prostá: milovat a sloužit. Milujeme Boha Stvořitele a sloužíme Bohu stvoření. Bůh je současně Stvořitelem i stvořením. Když se modlím a medituji, miluji Boha-Stvořitele a když sloužím lidstvu, sloužím Bohu-stvoření.