Mohl byste shrnout svoji filozofii?

Sri Chinmoy: Moje filozofie je velice prostá: milovat a sloužit. Milujeme Boha Stvořitele a sloužíme Bohu stvoření. Bůh je současně Stvořitelem i stvořením. Když se modlím a medituji, miluji Boha-Stvořitele a když sloužím lidstvu, sloužím Bohu-stvoření.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 30.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1407th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 30, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »