Jakým způsobem přinášejí vaše koncerty světu mír?

Sri Chinmoy: Každý má nějaký způsob, jak dát to, co má. Dejme tomu, že máte lásku a chcete ji nabídnout světu, nebo máte radost a chcete ji nabídnout světu. Potom potřebujete nalézt nějaký zvláštní způsob, jak dát to, co máte a to, čím jste. Pokud jde o mě, já cítím, že když hraji oduševnělou hudbu a zpívám své duchovní písně, dokáži nabídnout lidstvu jakýkoliv mír, který mám. To je tedy můj způsob nabízení. Je mnoho dalších, kteří také nabízejí mír lidstvu. Jejich způsoby jsou odlišné, ale stejně účinné.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 30.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1407th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 30, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »