V New Yorku máte v OSN dvakrát týdně meditaci. Myslíte si, že takto můžete změnit svět? Chcete změnit svět?

Sri Chinmoy: Nepřišel jsem na tento svět, abych jej měnil. Přišel jsem na svět pouze proto, abych jej miloval takovým způsobem, abyste vy, já a všichni ostatní dokázali pracovat společně. Modlím se k Bohu, aby mi dal schopnosti nezbytné k tomu, abych Mu sloužil. Jeden člověk nikdy, nikdy nemůže změnit svět, ale všichni musí pracovat společně. My doufáme, že společně, se srdcem jednoty, umožníme vznik světového míru.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 30.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1407th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 30, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »