Navštěvujete mnoho zemí po celém světě. Rád bych se zeptal na účel těchto cest.

Sri Chinmoy: Účel je velice prostý. My cítíme, že tento svět je jedna rodina. Vy a já jsme bratři. A existuje jen jeden Bůh. Vy tohoto Boha nazýváte Alláhem a já mu říkám nějak jinak. Ale pořád je to tentýž Bůh. Mohammed, Pán Krišna a Spasitel Kristus přišli od Nejvyššího. Máme pocit, že když se modlíte k Alláhovi a hinduista nebo křesťan se modlí k Bohu, jde o téhož Boha s různými jmény.

Jezdím do mnoha zemí, abych cítil svoji jednotu s Božími dětmi, s dětmi Alláha, a nabídl jim svoji lásku. Všichni nemohou žít v tomtéž domě. Přijel jsem se k vám podívat. Jednoho dne se možná vy přijedete podívat za mnou. Lidská rodina je opravdu velká. To je důvod, proč žijeme tady, tam a všude. Ale všichni jsme bratry a sestrami, takže když cestujeme, navštěvujeme svoje příbuzné.