Co byste řekl o lidech, kteří nevěří v Boha?

Sri Chinmoy: Někteří lidé říkají, že nevěří v Boha, ale já bych chtěl říci, že v něco věří. My věříme v Boha — to je pozitivní aspekt. Oni věří, že Bůh neexistuje — to je negativní aspekt. Ale nakonec se dostanou na určité místo, které je dalším rozšířením Boha. Je to jako s elektřinou. Ta má kladný a záporný pól. K tomu, abychom získali světlo, potřebujeme oba póly, kladný i záporný.

V této chvíli máme zájem jenom o pozitivní aspekt Boha, ale pokud někteří lidé mají zájem o temnotu, nebude nám to vadit, protože víme, že nakonec přijdou k témuž světlu. Za pár let nebo za pár staletí přijde den, kdy zjistí, že jejich životům něco chybí. Budou se cítit špatně, protože nebudou spokojení. Bůh je světlo. Jak dlouho dokáže člověk popírat světlo? Ti lidé, kteří nevěří v Boha, mají pocit, že světlo neexistuje. Ale jednoho dne budou mít toho temného pokoje plné zuby. Řeknou: „Jak dlouho máme být na tomto místě? Otevřme dveře a podívejme se na denní světlo. Teprve potom budeme spokojení.“

Tito nevěřící budou upřímně milovat a uctívat světlo, protože znají jeho nepřítomnost. Kdysi jsme možná i my byli nevěřícími. To je důvod, proč stále říkám, aby lidé, kteří věří v Boha, projevovali nevěřícím velkou účast. Kdybychom o nich špatně mluvili a kritizovali je, jenom bychom zpomalovali jejich pokrok.

Vy víte, že když vás ve vaší rodině nebudou poslouchat vaše děti a vy je urazíte, bude možná trvat mnohem delší dobu, než vás poslechnou. Ale pokud jim dáte najevo svůj zájem, soucit a náklonnost, vypěstují si k vám dobrou vůli a poslechnou vás mnohem dříve než v opačném případě.