Část I

SCA 1096-1097. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy na letišti v Aucklandu 9. července 1989 před svým návratem do New Yorku.

Jak mohu mít více čistoty?

Sri Chinmoy: Pokud máš nějaké špatné myšlenky, nečisté myšlenky — bez ohledu na to, co je ve tvé mysli — podívej se na květinu. Jakmile se podíváš na květinu, tvoje mysl zkrásní, bude čistá a začne vonět. Když se podíváš na květinu, tvoje mysl se naplní čistými myšlenkami. Musíš se však podívat na květinu velice upřímně a intenzivně. Nemůžeš se na ni podívat jen tak zběžně, a přitom dovolit mysli, aby se volně potulovala. Musíš na květinu zaměřit sílu své koncentrace.

Pokud nemáš květinu, můžeš také použít plamen svíčky. Nekoncentruj se na svícen nebo na vosk, ale jenom na plamen. Představ si, že ses stal plamenem samotným. Budeš-li se dívat do plamene, můžeš získat čistotu.

Jeden způsob spočívá v pozorování malého objektu, jakým je květina nebo plamen. Na druhou stranu, čistotu si můžeš rozvinout také pozorováním něčeho, co je větší než největší. Podívej se na oblohu. To je první krok. V následujícím kroku zkus cítit, že jsi uvnitř oblohy. Nejprve se na ni podívej, sleduj, jak je rozlehlá. Potom se podívej na jednu její část a představ si, že jsi do ní vstoupil. Jakmile jsi uvnitř, snaž se stát rozlehlostí samotnou. Nečistota přichází z omezené mysli, kdežto čistota přichází z rozlehlosti. Lidská mysl je nečistá, protože se není schopna ztotožnit s Univerzální Skutečností. Je-li něco rozlehlejší než nejrozlehlejší — obloha, slunce nebo Himálaje — může ti tato rozlehlost dát čistotu.

Další možností je představovat si oceán. Na povrchu vidíš samý rozruch a nepokoj, ale na dně je klid. Můžeš si představit, že se noříš do hloubek oceánu.

Můžeš vyzkoušet různé způsoby. Můžeš se podívat na květinu nebo plamen. Nebo si můžeš vybrat něco rozlehlejšího než nejrozlehlejšího, vyššího než nejvyššího nebo hlubšího než nejhlubšího. Představ si danou věc a pokus se do ní vstoupit.