Můj syn studoval chemii a teď si chce otevřít obchod se zdravou výživou. Nemyslíte, že by měl využít svůj talent v lepší profesi?

Sri Chinmoy: Bůh je samá radost. Chce nám dát radost naším vlastním způsobem. Pokud má někdo větší radost, když pracuje v restauraci, než když by se z něj stal významný lékař nebo právník, Bůh řekne: „Dělej to, z čeho máš radost. Pokud máš radost z tohoto zaměstnání, dělej ho.“ Na druhou stranu je mnoho právníků a lékařů, kteří jsou výjimečně šťastní ve své vlastní profesi, protože ji chtěli. Ale kdo ví, možná jsou někteří z nich velice nešťastní, protože si špatně vybrali.

Pokud váš syn není šťastný jako chemik a má ohromnou radost z práce v obchodě se zdravou výživou nebo někde jinde, měl by podle mě dělat to, z čeho má radost. Jinak může dojít k tomu, že i kdyby se z něj stal významný chemik, může být velice nešťastný.

Naše mysl může říci, že prodavač je něco horšího než lékař nebo právník. V Božím Oku jsme si všichni rovni. V divadelní hře hraje někdo roli krále, někdo jiný roli královny a další zase roli sluhy. Kdyby všichni hráli roli krále a neexistovali by žádní ministři nebo sluhové, nebyla by to žádná hra.

To, na čem Bohu opravdu záleží, není skutečnost, jestli jsem lékař nebo prodavač, ale jestli jsem dobrý člověk. Jsem-li dobrým člověkem, nezáleží na tom, co dělám, jsem prostě daleko lepší než špatný člověk. Pokud vedu duchovní život, nezáleží na tom, jestli jsem obchodník, lékař, právník nebo ředitel školy. Záleží jenom na tom, jestli mám radost. Kdybych měl radost z toho, že jsem obchodníkem, zvolil jsem si správně. Kdybych měl radost z toho, že jsem lékařem nebo právníkem, zvolil jsem si správně. Bůh po nás chce, abychom byli šťastní.

Celý svět miluje a uctívá Spasitele Ježíše Krista. Proč? Protože všem dává bezmeznou vnitřní radost, mír a lásku. Záleží snad na tom, že během svého života byl pouze prostým tesařem? Ani trochu. Také v Indii je mnoho duchovních postav, které pocházely z prostých poměrů, a přesto je lidé milují a uctívají. Například Šrí Rámakrišna pocházel z velice, velice chudé vesnické rodiny. Později pracoval jako kněz v malém chrámu. Ale na něj a na další duchovní Mistry vzpomíná celý svět kvůli tomu, kým byli a co udělali na duchovní úrovni, a ne kvůli tomu, jaké měli povolání. Je-li někdo dobrým člověkem a miluje Boha, je pro něj nejlepší takové povolání, ze kterého má radost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 33.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2002.

Toto je 1427th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 33, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »