Má každá hudební nota svůj vlastní význam?

Sri Chinmoy: Každá vyšší nota a každá nižší nota má svůj vlastní význam. Na druhou stranu nelze říci, že každá nota má jenom jeden význam. Záleží na interpretovi. Pokud se například nějaké klávesy na klavíru dotkne začínající hudebník, bude to znít jedním způsobem, ale pokud se téže klávesy dotkne hudební mistr, bude to znít jinak. A pokud se stejné klávesy dotkne duchovní hudebník, zvuk může být stejný, ale jeho hudba dosáhne vnitřní výšku, kterou jiní nemohou dosáhnout.

Pokud zpívá vynikající zpěvák, má každá nota svoji rezonanci nebo vnitřní krásu. Ale když do konkrétní noty vstoupí oduševnělost, má potom svoji vlastní dimenzi, svoji vlastní skutečnost. Zvuk, který k nám přichází, je tentýž, ale díky oduševnělosti, která do ní vstoupila, dokáže duchovní člověk rozeznat, že se daná nota dotýká určité sféry. Duchovní zpěvák zazpívá nějaký tón a obyčejný zpěvák udělá totéž. Výška tónu může být přesně stejná, ale obyčejný zpěvák nedosáhne stejné vnitřní výšky, bez ohledu na to, jak je slavný nebo slavná, protože jejich vědomí není stejné.

Takže každá nota nebo tón má v širším smyslu svůj vlastní význam. Na druhou stranu závisí význam každého tónu na vědomí zpěváka nebo hudebníka v daném okamžiku.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 33.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2002.

Toto je 1427th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 33, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »